HSK Hradešín je spolek lidí, kteří mají rádi sport, především pak nohejbal, tenis a fotbal. Působíme v obci Hradešín nedaleko Prahy. Staráme se o místní sportovní areál, který se skládá z tenisového kurtu, nohejbalového a fotbalového hřiště. Součástí areálu jsou i sociální zařízení. Pořádáme sportovní i kulturní akce.

Novinky


Aktuálně je sportovní areál na Hradešíně uzavřen z důvodu opatření proti koronaviru nařízeném vládou.

Seznam akcí na rok 2020:

25.04. nohejbalový turnaj "Votvírák".(max. 8 týmů, kontaktní osoba Jaroslav Kmoch, mob. 603 436 594, e-mail: j.kmoch@centrum.cz)

20.06. nohejbalový turnaj "O pohár starosty".(max. 16 týmů, kontaktní osoba Jaroslav Kmoch, mob. 603 436 594, e-mail: j.kmoch@centrum.cz)

04.07. tenisový a fotbalový turnaj.(tenis max. 8 dvojic, kontaktní osoba Jaroslav Kmoch, mob. 603 436 594, e-mail: j.kmoch@centrum.cz
fotbal max. 8 týmů, kontaktní osoba Michal Košťál, mob. 723 374 421)

17.10. nohejbalový turnaj "Zavírák".(max. 8 týmů, kontaktní osoba Jaroslav Kmoch, mob. 603 436 594, e-mail: j.kmoch@centrum.cz)

14.11. nohejbalový turnaj "Ovarák".(pouze pro členy HSK Hradešín)

31.12. nohejbalové zakončení roku "Poslední smeč".(max. 8 týmů, konání akce dle počasí, kontaktní osoba Jaroslav Kmoch, mob. 603 436 594, e-mail: j.kmoch@centrum.cz)

 

Tenis


Nabízíme pronájem antukového tenisového kurtu. Kurt je oplocen a vybaven umělými tenisovými čárami.

Ceník pronájmu:

150 Kč / hodina

1200 Kč / 10 hodin / rok

 

Nohejbal


K dispozici máme štěrkové nohejbalové hřiště. Povrch je pevně uválcován, čáry je nutné vždy nalajnovat vápnem. Hřiště je vybaveno osvětlením.

Ceník pronájmu:

50 Kč / hodina

 

Fotbal


Pronajmout si můžete i travnaté fotbalové hřiště. Hřiště má hrací plochu cca 50 x 25 metrů, malé branky včetně sítí. Za každou bránou se nachází velkorozměrné sítě zabraňující vylétnutí míče mimo areál.

Ceník pronájmu:

100 Kč / hodina

 

Fotogalerie


Turnaj "Zavírák" 19.10.2019

Orientační běh 12.10.2019

Fotbalový turnaj 06.07.2019

Tenisový turnaj 05.07.2019

Turnaj "HSK" 22.06.2019

Turnaj F&T 18.08.2018

Turnaj "HSK" 23.06.2018

Turnaj "Votvírák" 21.04.2018

Turnaj 21.10.2017

Hala Klánovice 2/2017

Provozní řád


 • Každý návštěvník je povinen se řídit tímto provozním řádem.

 • Objednávat pronájem tenisového kurtu, nohejbalového hřiště nebo hřiště na malou kopanou lze na telefonních číslech, viz. kontakty.

 • Hráči mohou vstoupit na tenisové kurty a nohejbalové hřiště pouze ve vhodném oděvu a vhodné obuvi (hladká podrážka na antuku). Na hřiště na malou kopanou je zákaz nošení železných kolíků na kopačkách.

 • Hráč s vhodným tenisovým vybavením (vlastní nebo vypůjčené) je povinen po odehrané hře upravit tenisový kurt nebo nohejbalové hřiště a uhradit všechny vyplývající poplatky.

 • Hrací doba je stanovena na 60 minut včetně závěrečné úpravy celé hrací plochy. (Úpravou plochy se rozumí plocha jednoho kurtu nebo hřiště v celé jeho délce a šíři.

 • Za pořádek a dodržování tohoto provozního řádu je odpovědný správce sportovního areálu. Každý návštěvník je povinen řídit se tímto provozním řádem a všemi pokyny správce areálu.

 • V případě nedodržování tohoto provozního řádu a neuposlechnutí výzvy odpovědné osoby, (správce areálu), může být návštěvník vyloučen, či vykázán z areálu.

 • Ceník pronájmu tenisového kurtu, nohejbalového hřiště a hřiště na malou kopanou schválil výkonný výbor HSK Hradešín.

 • Hrací doba je stanovena od 8:00 do 20:00 hod. V případě dohody se správce areálu může být upravena dle potřeby obou stran.

Bílá barva označuje volný termín

Zavřít

Rezervace - vyplňte všechy údaje


Zavřít

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážená paní, vážený pane,

HSK Hradešín, z.s. si Vám tímto způsobem dovoluje poskytnout informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je HSK Hradešín, z.s.. Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. HSK Hradešín, z.s. učinila vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, obraťte se na nás prosím přímo na níže uvedených kontaktech.
1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, a zároveň zpracovatelem je společnost:

HSK Hradešín, z.s.
IČ: 061 35 374
č.p. 114, 282 01 Hradešín
2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Při zpracovávání osobních údajů se HSK Hradešín, z.s. řídí příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů ("GDPR") a právními předpisy ČR chránící osobní údaje. Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti. Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.
3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
HSK Hradešín, z.s. zpracovává pouze osobní údaje, které získala přímo od Vás, za účelem prezentace sportovních aktivit pořádaných HSK Hradešín, z.s.. Dále může HSK Hradešín, z.s. zpracovávat osobní údaje za účelem splnění právní povinnosti správce, anebo ty, které jste nám poskytli na základě souhlasu za stanoveným účelem.
4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Můžete si být naprosto jisti, že HSK Hradešín, z.s. nakládá s Vašimi osobními údaji s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.
5. Jakým zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány?
Za účelem naplnění zákonných povinností může HSK Hradešín, z.s. předat vybrané osobní údaje třetím subjektům, například orgánům státní správy. V ostatních případech jsou vybrané osobní údaje předány pouze na základě zákonného důvodu, dle obecného nařízení GDPR.
6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které HSK Hradešín, z.s. zpracovává, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:
 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.
Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu HSK Hradešín, z.s., nebo na email HSK Hradešín, z.s., jak je uvedeno na úvodní stránce v sekci "Kontakty".

Vzhledem k tomu, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

Děkujeme a věříme, že výše uvedené údaje byly jasné a srozumitelné.

HSK Hradešín, z.s.

Zavřít
...